یونس شکرخواه

استاد علوم ارتباطات و مدیر گروه مطالعات اروپای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

یونس شکرخواه متولد دوم تیر ۱۳۳۶ و داراي مدرك دکترای علوم ارتباطات است. او از متخصصان عرصه دانش ارتباطات و از نويسندگان و مترجمان این رشته به زبان فارسی است. شكرخواه عضو هیئت مؤسس و رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی (IRASIS) و عضو هیئت امناء مدرسه ملی سینمای ایران است. علاوه بر اين، وي در حال حاضر رئيس گروه مطالعات اروپاي دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران و سردبیر وب سايت همشهری آنلاین است. شكرخواه از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۶ عضو تيم ايران در نشست‌هاي مرتبط با اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي (WSIS) بوده است. دروس نظريه‌هاي ارتباطات، سايبر ژورناليسم، سينما و رسانه‌هاي بريتانيا، تحليل گفتمان انتقادي و مطالعات فرهنگي توسط وي تدريس مي‌شود. او داراي ۱۶ اثر تاليفي و۱۱ اثر ترجمه‌اي در زمينه علوم ارتباطات است.