سعیدرضا عاملی

رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و عضو شورای عالی فضای مجازی

سعیدرضا عاملی (متولد ۱۳۴۰ در کرج) رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی است. او معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و معاون طرح و توسعه این دانشگاه نیز هست.

تحصیلات

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

فعالیت‌های اجرایی