روح الله حسینی

مدیرعامل مدرسه ملی سینما و دبیر همایش

روح ‏‏الله حسینی متولد ۴ اسفند ۱۳۵۷ و دانش‏ آموخته‏‌ی دانشگاه ‏تهران است. وی از سال ۱۳۸۷ تا کنون به عنوان هیات علمیِ دانشگاه تهران مشغول به تدریس و پژوهش در حوزه‏ ی ادبیات تطبیقی و تاریخ هنرِ غرب است، و همزمان ریاست موسسه‏‌ی مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران را نیز بر عهده دارد. از جمله فعالیت‌های اجرایی وی در خارج از دانشگاه تهران موارد زیر قابل ذکر است: – مدیرکل دفتر مطالعات و توسعه‌‏ی دانش و مهارت‌های سینمایی – مدیرکل آموزش در بنیاد سعدی – عضو موسس و هیات تحریریه‌‏ی مجله‏‌ی فرانسوی زبان “تهران” – عضو هیات مدیره‌ی انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه و عضو کمیته‌ی تخصصی دانشگاه تهران در شبکه‌ی بین‏‌المللی دانشگاه‌های فرانسوی زبان جهان. وی بهمراه دکتر علی جنتی، دکتر حجت‏ الله ایوبی و مجید مجیدی از موسسین مدرسه ملی سینمای ایران است و در حال حاضر مدیریت عامل و دبیری شورای علمی این مرکز را بر عهده دارد.