Romain Bonnin

متخصص رسانه‌های نوین با گرایش واقعیت مجازی (VR)

رومن بونین پس از مدتی فعالیت حرفه‌ای در حوزة اجرای زنده، سعی می‌کند میان دو فعالیتش یعنی میزانسن و فناوری تعاملی، گفتگو برقرار کند. پس از اتمام تحصیلات فوق لیسانس، به عنوان طراح بازی در شرکت Mimesis Republic و سپس به عنوان طراح روایت در شرکت KTM Advance کار می‌کند.

از سال 2012، به عنوان نویسنده و طراح در پروژه های دیجیتال مشغول می‌شود و از سال 2016 کار خود را به عنوان نویسنده و طراح رسانه‌های جدید برای شرکت های تولید فیلم ادامه می‌دهد، به‌ویژه سریال زندگی زیباتر (از سال 2012 تا 2015).

در همین سال یک داستان تعاملی را منتشر می‌کند: Tantale (CNC). و سپس درگیر پروژه‌های میانجیگری فرهنگی و علمی می‌شود: پرترة استر، کتاب قرون، #LesBisons، انسان افزوده.

در سال 2015 او به‌عنوان مشاور هیئت سردبیران و مدیر پروژة رسانه‌های نوین به شرکتTransmedia  می‌پیوندد.

از سال 2016 علاوه بر فعالیت در شرکت‌های تولید فیلم، در مؤسسات INA، Canopé، IMM، ICAN به تدریس می‌پردازد.

در همان سال، یک فیلم کوتاه واقعیت مجازی با عنوان IEL می‌سازد که از چشم یک پسر نوجوان تراجنسیتی روایت می‌شود. (اکران در فستیوال فیلم مجازی پاریس). و در سال‌های 2016-2017 یک مجموعه مستند واقعیت مجازی می‌سازد: پاریس از پشت صحنه.