رامتین شهبازی

مدیر گروه سینما در دانشگاه سوره

رامتین شهبازی منتقد نویسنده و منتقد فیلم متولد 1357 است. او کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی می‌باشد و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌ی ادبیات نمایشی تحصیل کرده است. در کارنامه‌ی کاری وی پژوهش کتاب‌های جستاری در جامعه شناسی فیلم، نشانه‌شناسی فرهتگ تئاتر و ادبیات پهلوی به چشم می‌خورد. او همچنین نگارش مقالاتی چون بررسی تاثیر هنر نقاشی در گونه نمایشی پرده خوانی، تئاتر سنتی و آئینی، مطالعه بر بازی زبانی مرکز، حاشیه در نمایش آئینی سنتی سیاه بازی، مطالعه ای بر نمایشنامه توپ لاستیکی را هم در سوابق کاری خود دارد.