پرویز اجلالی

جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای

دکتر پرویز اجلالی جامعه‌شناس و مدیر کنونی گروه جامعه‌شناسی شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران است. او تا کنون بیش از دوازده کتاب و تعداد زیادی مقاله علمی را در حوزه‌های گوناگون جامعه‌شناسی تألیف و ترجمه کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب‌های «بازسازی و توسعه علوم اجتماعی با نگاهی به ساختار برنامه درسی» (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶) و «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران» (آن، ۱۳۷۹) اشاره کرد.