محمدحسین فرج

مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های سینمایی و سمعی و بصری

محمدحسین فرج متولد ۱۳۴۳ تهران و فارغ التحصیل کار‌شناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی است. در کارنامه حرفه‌ای فرج مواردی چون: مدیر واحد زیر نویس لیزری معاونت سینمایی، مسول آموزشگاه‌های دفتر آموزش معاونت هنری، عضو هیئت موسس دانشگاه سپهر اصفهان، دارای درجه یک هنری در زمینه فعالیت‌های فنی و لابراتوار فیلم و معاون دفتر مطالعات سازمان سینمایی دیده می‌شود. وی هم اکنون مدیرکل دفتر توسعه فناوری‌های سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی کشور است.