اسماعیل بنی اردلان

استاد دانشگاه

اسماعیل بنی اردلان دارای مدرک دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر، عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران و رییس دانشکده مطالعات نظری هنر است وی پیش از این عضو کمیسیون رشته سینما در وزارت آموزش و پرورش، سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه هنر، مدیرگروه کارشناسی ارشد فلسفه هنر، رییس گروه سینما در فرهنگستان هنر، عضو دبیرخانه نشست مشترک اهل ادب و اندیشه فرهنگستان هنر، عضو شورای علمی گروه مطالعات هنر و ریاست فرهنگسرای نیاوران بوده است. دبیر نخستین جایزه پژوهش سال نگارش مقالات متعدد تخصصی و همچنین تالیف چند عنوان کتاب و نگارش مقالات متعدد را در کارنامه خود دارد.