ابراهیم داروغه‌زاده

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی

ابراهیم داروغه زاده متولد ۱۳۴۹ تهران و دارای مدرک دکترای پزشکی عمومی و کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل است. دبیری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، ریاست پخش شبکه چهار سیما، مدیر گروه اجتماعی شبکه اول سیما، مدیر عامل مؤسسه‌ رسانه‌های تصویری، مدیرعامل مؤسسه تصویر شهر، دبیری چهارمین جشنواره فیلم شهر و قائم مقامی دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از جمله فعالیت‌های او به شمار می‌روند.