امیرعلی نجومیان

استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو حلقه نشانه‌شناسی تهران

امیرعلی نجومیان نويسنده، نظريه‌پرداز و مترجم و دانشيار ادبيات انگليسي و نظريه ادبي دانشگاه شهيد بهشتي است. نجومیان در 9 آبان 1343 در مشهد به‌دنیا آمد. پس از تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع كارشناسي در رشته ادبيات انگليسي در سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹، او دوره‌های كارشناسي ارشد و دکترای خود را طی دهه‌ی ۱۹۹٠ میلادی در دانشگاه لستر انگلستان گذراند. نجومیان از رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان «بازنمایی زمان و مکان در روایت پست‌مدرن» به سال ۱۳۷۳ و رساله دکتری با عنوان «واسازی نام: سه پارادوکس زبانی در گفتمان ادبی» به سال ۱۳۷۸ دفاع کرد. پژوهش دکتری او تحقیقی در حوزه نظریه ادبی بر اساس نظریه‌های فلسفی معاصر است. در این تحقیق او نظریه‌ای جدید درباره تعریف زبان ادبی و، به طور کلی، ادبیات ارائه می‌دهد و آثار ساموئل بكت، بورخس، و تامس پینچن را مورد تحلیل قرار می‌دهد. وی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۷۸ تدریس در  دانشگاه شهيد بهشتي را شروع کرد و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ادبيات، ارشد و دکتری دروس نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، مكاتب ادبي، فلسفه ادبیات، فلسفه فیلم، رابطه سينما و آموزش ادبیات و روش تحقيق را تدریس می‌کند. در سال ۱۳۸۲ او در شکل‌گیری گروهی پژوهشی در تهران نقش داشت که به «گروه نشانه‌شناسی هنر» شناخته شد و اینک با عنوان «حلقه نشانه‌شناسي تهران» فعالیت‌های علمی خود را ادامه می‌دهد. از حوزه‌های مورد علاقه و تحقیق وی می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد: نقد ادبي معاصر، فلسفهٔ ادبیات، ادبیات مدرنیست و پست‌مدرنیست، واسازی و نظریه‌های ژاك دريدا، مطالعات فرهنگي، مطالعات میان‌رشته‌ای، نشانه‌شناسي پساساختگرا، ادبیات و نقد تطبیقی، ادبيات مهاجرت و ادبيات كودك.