اکرم جمشیدی

پژوهشگر سینما

تاریخ تولد: ۱/۱/ ۱۳۶۰

تحصیلات:

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی / دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد پژوهش هنر/ دانشگاه تهران

دکترای پژوهش هنر/ دانشگاه هنر تهران ( دانشجوی در مرحلۀ دفاع از رساله)

سوابق پژوهش:

۱ . چاپ مقالۀ « Critical Readings of the Salesman in Iran» با همکاری جناب آقای دکتر شهاب اسفندیاری در نشریه Observatorio در کشور پرتغال /Vol12,Issue 2, 2018/  نمایه (ISI) (Scopus)  (SJR)

http://dx.doi.org/10.15847/obsOBS12220181176

۲. پذیرش چاپ مقالۀ علمی ـ پژوهشی با عنوان «تحلیل تقابل سکون / حرکت در سینمای عباس کیارستمی بر مبنای نظریه زیبایی‌شناسی سکون لورا مالوی» با همکاری جناب آقای دکتر شهاب اسفندیاری در نشریۀ  «هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی» دانشگاه تهران. تاریخ پذیرش:  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷.

۳. چاپ مقالۀ علمی ـ پژوهشی «The Conception of Islamic Contemporary Art» در مجلۀ Science and Nature Journal، ایالات متحده آمریکا، Vol 5, Issue 2, 2013.

۴. چاپ مقالۀ «مرگ یزدگرد: ایدئولوژی یا اسطوره؟» ماهنامۀ تحلیلی پژوهشی «نامۀ خاوران».  آذر ماه ۱۳۸۷.

سوابق تدریس:

تدریس دروس عمومی هنر شامل «هنر و تمدن اسلامی»، «آشنایی با تاریخ هنر»، «نقش و نماد در هنر »،  «روش تحقیق» و «زبان انگلیسی تخصصی هنر» در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر تهران، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد/ بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶.