پنل اول) سینما در عصر دیجیتال: پایان یا شروعی دوباره؟

با ظهور عصر دیجیتال و ورود فناوری‌های متأثر از آن، آیا برمبنای چارچوب‌های نظری و تعاریف سنتی، سینما پایان یافته است؟ یا برخلاف این تصویر و به باور برخی صاحب‌نظران، عصر دیجیتال می تواند به عنوان شروعی دوباره برای سینما محسوب گردد؟  به عبارتی دیگر این که ماهیت سینما در عصر دیجیتال چه تغییراتی یافته و چه آینده‌ و کارکردی می‌توان برای آن تصویر کرد؟ موضوعیست که در نخستین پنل همایش و با حضور نویسندگان و فیلم‌سازان بین‌المللی و متخصصان داخلی به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

پنل دوم) روش‌های نوین داستان گویی در سینما

ساختار روایت و داستان‌ گویی را می‌توان یکی از حوزه‌هایی دانست که در طول تاریخ سینما به اشکال گوناگون تحت تأثیر امکانات فناورانه، به منظور رؤیت پذیرتر نمودن جهان تصورات ذهنی انسان قرار داشته‌است. در عصر دیجیتال نیز با توسعۀ ابزارها و حوزه‌های مختلفی چون گسترۀ عظیم بازی‌های رایانه‌‌ای شاهد تحولات شگرفی در عرصه روایت و داستان‌پردازی هستیم. بر همین مبنا در پنل دوم همایش سینما در عصر دیجیتال با توجه به اهمیت فیلم‌نامه در سینمای ایران و چالش‌های مبتلابه متأثر از آن در عرصه‌های بین‌المللی، شیوه‌های نوین و الگوهای متنوع داستان‌گویی  با حضور متخصصان داخلی و صاحب‌نظران بین‌المللی به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

پنل سوم) زیبایی‌شناسی سینما در عصر دیجیتال

بررسی قلمروی زیبایی‌شناختی سینما در عصر دیجیتال، عنوان و موضوع یکی دیگر از پنل‌های همایش است. در این پنل از زوایای مختلف، ضمن مروروی بر تحولات متأثر از دیجیتالیسم در عرصه زیبایی‌شناسی، رویکردها و چارچوب‌های نظری‌ برآمده از آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. این که آیا اساساً عصر دیجیتال بر نظربه‌های اساسی زیبایی‌شناختی سینما تأثیرگذار بوده است؟ تبیین و تشریح تصاویر و اشکال آن، آغازگر مباحث این پنل خواهند بود.

پنل چهارم) نظارت و کنترل سینما در عصر دیجیتال

نظارت، ارزشیابی و کنترل فیلم و محتوای تصویری همواره یکی از چالش‌های همیشگی سینما در ایران و حتی جهان بوده است. بی‌تردید با ظهور فضای مجازی و گسترش دسترسی کاربران و همین طور خروج ابزارها و امکانات تولید از کنترل دستگاه‌های نظارتی این مسئله دشواری‌های دوچندانی یافته است. در چهارمین پنل همایش برآنیم با بهره‌گیری از تجربیات مشابه در کشورهای آسیایی و اروپایی و حضور متخصصان حوزه‌های حقوق فرهنگی و تهیه‌کنندگان سینما، به دگرگونی‌های مفهومی، کارکردی و اجرایی نظارت و کنترل متأثر از دیجیتالیسم در سینما بپردازیم.

پنل پنجم) نظام نمایش و توزیع در عصر دیجیتال

به باور بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران سینمای کشور، مقولۀ بازاریابی، توزیع و پخش در سینمای ایران حتی با ظهور حوزه‌های جدید متأثر از عصر دیجیتال، همچنان به شیوۀ سنتی و بر پایه الگوهای تجربی فردی و البته در شکلی محدود انجام می‌پذیرد. آسیب‌شناسی این موضوع و بحث در رابطه با مفاهیم، امکانات، ابزارها و ارائۀ تصویری از راهکارهای عملیاتی جهت بهبود وضعیت پخش داخلی و خارجی محصولات سینمای ایران، موضوع پنجمین پنل همایش خواهد بود که با حضور چهره‌های شاخص و تأثیرگذار داخلی در بازار سینمای ایران و همچنین متخصصان بین‌المللی برگزار خواهد گردید.

پنل ششم) جامعه و تکنولوژی: تأثیرات و تحولات

به رغم تمامی تحولات ایجاد شده در سویه‌های مختلف سینما در عصر دیجیتال از قلمروی مفهومی گرفته تا ابزارها و ظهور فناور‌ی های نوین، نمی‌توان از تأثیرات این هنر- صنعت به عنوان یک کالای فرهنگی و یک رسانۀ ارتباطی در گستره‌های مختلف اجتماعی غافل بود. به بیان دیگر با ظهور عصر دیجیتال شاهد گفتمانی نو در سینما و متأثر از آن در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی بوده‌ایم. واپسین پنل همایش بین‌المللی سینما در عصر دیجیتال موضوع جامعه و فرهنگ در آینۀ سینما را به حضور برجسته‌ترین صاحب‌نظران این حوزه به بحث و تبادل نظر خواهد گذاشت.

گارگاه اول:

این کارگاه در نظر دارد با توجه به تحولات و تجربیات روز در عرصه‌های مختلف داستان‌گویی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای و به طور مشخص اشکال قصه‌گویی تعاملی، ضمن مروری بر نمونه تجربیات سینمای جهان در این حوزه، به تطبیق عملی آن با یک مثال سینمایی بپردازد. این که چگونه سینما می‌تواند با درنوردین دیوار فرضی میان پردۀ نمایش و مخاطب، الگوهای جدیدی از تعامل و همراهی مخاطب خود را تجربه نماید، از جمله اهداف این کارگاه یک روزه خواهد بود.

کارگاه دوم:

ارائه تصویری کلی از اثر برای سازندگان به منظور روشن‌تر نمودن فرآیند تولید و البته واکنش مخاطبان، یکی از تجربیات متداول سینمای روز دنیاست. طراحی شخصیت‌ها، پلان‌ها، صحنه‌ها و سکانس‌های فیلم پیش از تولید مخصول نهایی یا اصطلاحاً طراحی کانسپت نیز روندی مشابه است که به رغم تمام کاستی‌ها در سینمای ایران شاهد نمونه‌هایی از آن هستیم. این کارگاه نیز بر آن است به منظور معرفی و آشنایی بیشتر مخاطبان و دست‌اندرکاران سینمای ایران با موضوع، با مروری بر تجربیات برجستۀ سینمای دنیا، نمونه‌هایی از طراحی کانسپت در سینمای ایران را به صورت عملی به نمایش گذاشته و مورد بررسی قرار دهد.