امروز: جمعه، 1 آذر 1398

وی تکست

متن آهنگ ، تکست آهنگ ، متن آهنگ های ایرانی ، متن ترانه ، متن آهنگ های جدید

06/9 1398

متن آهنگ شل تکون تیک تاک و سپهر خلسه
خشی ، مافی ، سپی خلس
[کورس]
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین هم میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
[ورس یک]
سر صبی همه خودی
بیب تکست میده بیا ولی مدسته بندی: ---
تاریخ: 09 شهریور 1398 بازدیدها: 83
06/8 1398

متن آهنگ قدم فرزان میرتک رفیق و الکسی
[ورس یک]
باید قدم برداشت
حتی اگه حرکت خطاست
مثل من که رو بیت میرم یا کلمم راه
شاید یه در تووی جهنم ساخت
شایدم وسیله ای شد واسه ترسوندن مترسکا
میون زمین و آسمون تنم رهاست
توو عمقش میزنم من فرسنگا بال
شاید این حرکت آغازِ دلیلی باشه
تا که پیشِ فرشته ی مرگ بشهدسته بندی: ---
تاریخ: 08 شهریور 1398 بازدیدها: 314
06/8 1398

متن آهنگ یار علی اوج و بهراد کاسب
من وجودم گرمه با اینکه روزگار سرده
من سرودم صلحه ، تو سرودت جهله
تو دنبالِ یکی میگردی تا پله کنیش
با احساساتش بازی کنی اونو جن*ه کنیش
تو نمونه ی بارز یه فکرِ مخربی
در حالِ زن ستیزی و ترویج مخدری
جیبت پُره ولی از درون مضطربی
واسه راهِ کثیف توو دهن جوونا مشوقی
تو رو ببدسته بندی: ---
تاریخ: 08 شهریور 1398 بازدیدها: 308
06/8 1398

متن آهنگ قهر خدا سید رضا
به چیت مینازی؟ ها؟ به کیت مینازی؟
فاصله ی تو با خوده مرگ
با یه تب معمولی، آزمایشگاهو لوسمی مثبت
فک میکنی چقدر میتونه باشه؟
فاصله ت با یه انفجار مهیب
یا شاید با یه تصادف شدید
فک میکنی چقدر میتونه باشه؟
چیزی نمیمونه ازت جز یه لاشه
یه عده مون متفکر تو راه دین
یه عده ددسته بندی: ---
تاریخ: 08 شهریور 1398 بازدیدها: 235
06/8 1398

متن آهنگ شب بیداری سید رضا
من پدر هزار آرزوی سقط شده ام
از اون روزی که دنیا به عقدم در اومدو
ونگ ونگ صدام لبخند رو جاری کرد
روی لب عزیزام
از همون روز اول اینو میدونستم
که نیست اینجا جایِ خوبی
یه خرابه اس با یه دیوار
یه سری انسان با یه ذهن بیمار
کجو کوله، خط خطی، بی رنگ
تموم دنیاشون فقط جَفَنگدسته بندی: ---
تاریخ: 08 شهریور 1398 بازدیدها: 240
06/8 1398

متن آهنگ شکوفه زد رفت سید رضا
شیشو هفت صبح بود که خوابشو دیدم، ولی نمیدونم‌
چرا الان که از ده شبم رد شده هنو پریشونم
همونی که رفته بود توی سطل آشغال خاطراتم
دوباره برگشته تو زمان حالم، زاره زارم
یه حال عجیب که از ، توصیف کردنش عاجزم
اون دو چشم‌ نافذ ، کنار دستم یه دیوان حافظ
خوش‌ خبر‌ باشی‌ ای‌ ?دسته بندی: ---
تاریخ: 08 شهریور 1398 بازدیدها: 239
06/8 1398

متن آهنگ رفراندوم بیداری سید رضا
نه قصد توهین دارم نه جسارت
نه میخوام بکنم به کَس احانت
فقط بگو چی میدونی از زمانه ت
میخوایم بیایم بیرون یکم از جهالت
تا که بیشتر پیدا کنی تو مهارت
واسه تشخیص دروغا از صداقت
میدونم ته این آهنگ بی نهایت
میکنی تعجب پس ضمانت
نمیکنم باور کنی حرفامو
که خودش افزایش میدهدسته بندی: ---
تاریخ: 08 شهریور 1398 بازدیدها: 246
06/8 1398

متن آهنگ هد شات کامجو
[ورس یک]
مغزها رو هدشات میکنم
مردمو ارشاد میکنن
مسیرو دوباره میچینم
میرم جلو واضح تر از قبل
گرفتیم ما دوباره فاز بد
نمیریم دیگه پای کار بد
چونکه بودیم از اولش بد
چونکه بودیم از اولش بد
[کورس یک]
هدشاته هدشاته
هدشاته هدشاته
هدشاته هدشاته
م?دسته بندی: ---
تاریخ: 08 شهریور 1398 بازدیدها: 195