مدرسه ملی سینمای ایران با هدف تجمیع تجربیات علمی در حوزه‌های گوناگون مرتبط با ماهیت سینما در عصر دیجیتال و بهر‌ه‌گیری از مطالعات صورت‌‏گرفته در عرصه فناوری‌های نوین، نخستین همایش علمی-تخصصی و بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال» را برگزار می‌کند. در این راستا، از تمامی پژوهشگران در حوزه‌های مختلف هنر، علوم انسانی، اجتماعی و فنی دعوت می‌نماید تا چکیده آثار پژوهشی خود را در محورهای زیر به دبیرخانه این همایش ارسال یا در صفحه فرم ثبت نام مقاله، ثبت نمایند. دانلود فایل فراخوان

محور اول: چارچوب نظری

 • قلمرو مفهومی
 • فناوری‌های نوین، انسان و جهان او
 • دگرگونی مفهوم سینما
 • تأثیرات فنی، اقتصادی، اجتماعی و هنری در سینما

محور دوم: نقش و جایگاه فناوری‏‌های‌ نوین

 • پیدایش امکانات و فرصت‌های جدید (VR،AR،XR، VFX و….)
 • رؤیت‌‏پذیرتر شدن جهان ذهنی
 • دستاوردها در حوزه‏‌های تولید، بازاریابی و پخش فیلم

محور سوم: فناوری‌های نوین: رابطه‌ها و رویکردهای جدید

 • بازار فیلم و سینما
 • فرآیندهای تولید، توزیع و نمایش سینما
 • مناسبات، مشاغل، نقش‌ها و روند‌ها
 • طراحی هنری
 • ایده ‏پردازی و آفرینش محتوا
 • تعامل مخاطب با سینما

محور چهارم: فناوری‌های نوین و شرایط سینمای ایران

 • تجربه‌های موفق