مدرسه ملی سینمای ایران

مدرسه ملی سینمای ایران، مرکزی است آموزشی و پژوهشی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه‌ی نظام‌مند پژوهش‌ها و آموزش‌های سینمایی کشور تأسیس شده است. این مدرسه با تأکید بر کاربردی کردن آموزش‌ها و پژوهش‌های سینمایی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان کشور، اقدام به تعریف و اجرای فعالیت‌های خود در دو شاخه اصلی «آموزش» و «پژوهش» کرده است.

آموزش در تمام در اشکال مختلف اعم از کارگاه، سمینار، تک‌درس و غیره، و نیز در زمانبندی‌های متفاوت به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود. از سوی دیگر، بخش پژوهش مدرسه ملی سینمای ایران، با هدف آسیب‌شناسی و نیازسنجی سینمای کشور، ارتقای پژوهش‌های سینمایی و میان‌رشته‌ای، همکاری مستقیم با بخش آموزش، و نیز بهره‌گیری بیشتر از دستاوردهای نظری جوامع علمی و فکری دیگر در حوزه‌ی سینما تأسیس شده است.

چرا همایش؟

پیرو جلسات کمیته مشترک خانه سینما و مدرسه ملی سینمای ایران و مصوبه این کمیته مبنی بر برگزاری همایش «سینما در عصر دیجیتال»، شورایی جهت سیاستگذاری این همایش تشکیل و پس از دو نشست مقدماتی در جلسه سوم مورخ دوشنبه ۲۵ دی‌ماه ۹۶، پس از بحث و گفتگو پیرامون مؤلفه‌های مختلف، برگزاری این همایش بین المللی را مصوب نمود.

هدف اصلی

ارتقاء دانش سینمای کشور در مواجهه با فناوری‌های نوین در عصر دیجیتال

مخطبان

فعالان سینما، صاحب‌نظران، مدیران، دانشجویان و مخاطبان مدعو بین‌المللی و یا شرکت‌کنندگان آزاد از کشورهای همسایه و منطقه

بین المللی

ایجاد بستری جهت گفتگو در حوزه فناوری‌های نوین میان متخصصین داخلی و خارجی و آشنایی با تجربیات موفق سینمای جهان در مواجهه با چالش‌های عصر دیجیتال است.